Wybrany artykuły

Nowoczesna reklama

GoodSolutions to poznańska agencja reklamowa, która od siedmiu lat istnieje na rynku usługowym. Przez cały czas swojego istnienia nieprzerwanie działa i zdobywa potrzebne doświadczenie. Zespól profesjonalistów specjalizuje się w reklamie internetowej. Wchodząc na stronę http://www.goodsolutions.pl/ można zapoznać się z bogatym portfolio. Przez 7 lat istnienia GoodSolutions wykonało prawie 200 projektów i nawiązało współpracę z ponad 250 klientami, którzy pochodzą z rozmaitych branż.

Jak najlepiej wykonywać tłumaczenia techniczne?

praca tłumaczaWiele dziedzin wymaga wykonywania konkretnych rodzajów tłumaczeń. Jest to bowiem uzależnione od słownictwa, którym trzeba operować w obrębie danej specjalności. W związku z tym, nie można zlecić wykonania przekładu jakiegoś tekstu obojętnie jakiemu tłumaczowi. Mowa tu mianowicie o rodzaju tłumaczeń, jakim są tłumaczenia techniczne.

Tłumaczenia techniczne są bardzo specyficznym rodzajem tego typu usług pełnionych przez rozmaite biura tłumaczeń oraz pojedynczych tłumaczy, którzy pracują na własną rękę. Przekłady takie obejmują teksty w formie instrukcji, podręczników, norm itp. W związku z tym, niezwykle ważne jest, aby były one właściwie przetłumaczone. W przeciwnym wypadku, instrukcja mogłaby zostać błędnie zrozumiana, a tym samym mogłoby to wyrządzić wiele szkód. Szczególnie, jeśli chodzi, o rozmaite treści pouczające, w jaki sposób obchodzić się i użytkować dane narzędzie, urządzenie, albo nawet, jak zadbać o właściwy poziom bezpieczeństwa w danym miejscu pracy. Jak zatem widać, właściwe zrozumienie, a co za tym idzie ? również przetłumaczenie takich tekstów jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa oraz wygody użytkowania wielu rzeczy. Jak zatem sprawić, by poziom, jaki osiągnąć mogą tłumaczenia techniczne, był jak najwyższy? Podstawową kwestią jest odpowiednie dobranie rodzaju tekstu do umiejętności oraz wiedzy na dany temat tłumacza. Wyróżnia się bowiem tłumaczenia techniczne w obrębie następujący specjalizacji:

  • farmacja 
  • logistyka 
  • informatyka 
  • budownictwo i architektura 
  • motoryzacja 

Są to tylko niektóre z dziedzin, które wymagają specjalistycznych przekładów. W związku z powyższym, osoba, która tłumaczy teksty farmaceutyczne powinna posiadać jakiekolwiek wykształcenie medyczne. Może być lekarzem, farmaceuta, ale nawet pracownikiem pogotowia ratunkowego. Podobnie rzecz się ma w przypadku każdej innej specjalności. Teksty motoryzacyjne powinny być tłumaczone również przez osoby kompetentne, które znają się na rzeczy. Dodatkowo, w tym przypadku wymagana jest również zgodność treści pod kątem merytorycznym z wymaganiami producenta danego samochodu. Logistyka jest nieco mniej wymagająca dziedziną. Może być bowiem tłumaczone zarówno przez logistyków, jak i informatyków. Ci drudzy również świetnie sprawdzą się w tej roli, ponieważ, logistyka obejmuje treści dotyczące między innymi systemów zarządzania i organizacji, a to nierzadko obfituje w słownictwo związane z informatyką. Ta zaś jest jedną z najłatwiejszych dziedzin do tłumaczenia, ponieważ większość słownictwa specjalistycznego funkcjonuje jedynie w wersji angielskiej. Są to zatem słowa nieprzetłumaczalne na żaden inny język, a tym samym są wszędzie zrozumiałe. Co się zaś tyczy budownictwa i architektury, to teksty w tym zakresie wymagają nieco większych predyspozycji od tłumacza. Musi bowiem orientować się w niektórych przepisach prawnych. Ponadto, architektura jest specjalnością obfitującą w duża liczbę rozmaitego, fachowego słownictwa.

Optymalna sytuacja to taka, w której tłumacz wykonujący tłumaczenia techniczne nie tylko posiada wiedzę teoretyczną na dany temat, ale również dysponuje pewnymi umiejętnościami praktycznymi. Dzięki temu, wykazuje się większą znajomością tematu oraz lepszym rozumieniem specjalistycznych zagadnień. Przekłada się to bezpośrednio na jakość przekładu. Ponadto, oczywistym jest fakt, że każdy tłumacz, bez względu na rodzaj wykonywanych przez siebie tłumaczeń, bezwzględnie musi doskonale władać konkretnym językiem obcym. W tym celu, dobrze by było, aby tłumacz interesował się nie tylko płaszczyzną lingwistyczną, ale również całą kulturą kraju, którego język jest jego swoistym narzędziem pracy. Taka sytuacja powoduje, że człowiek lepiej rozumie slangi, metaforykę i frazeologię tworzące dany język. Sprzyja to lepszej jakości wykonywanych przez niego czynności translatorskich.

Istnieją dwa przypadki, w których wykonywanie tłumaczeń technicznych jest w pewien sposób ograniczone. Dotyczy to mianowicie tłumaczeń ze strony specjalistów, a więc inżynierów. Z reguły nie ma możliwości przetłumaczenia tekstu na język polski w sytuacji, gdy tekst wyjściowy jest napisany w innym języku niż angielski lub niemiecki. Wynika to z prostego faktu ? osoby, które posiadają wykształcenie techniczne najczęściej posługują się podstawowymi językami obcymi, a więc niemieckim lub angielskim. W takim przypadku, przekłady wykonywany jest przez tłumacza, który posiada ogólną wiedzę techniczną. Następnie, specjalista dokonuje korekty merytorycznej. Druga sytuacja, w której inżynier nie robi przekładów dotyczy tłumaczeń na język obcy. Usługi takie są z reguły dwustopniowe. Początkowo, inżynier tłumaczy tekst. Z prostych przyczyn jest on doskonały pod względem merytorycznym, jednak pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o poziom językowy. Następnie wykonywany jest przekład z angielskiego na język docelowy.rodzaje tłumaczeń

Jak zatem widać, tłumaczenia techniczne są bardzo wymagająca usługą, jaką świadczą biura tłumaczeń. Wymagają od tłumaczy szerokiej wiedzy, nie tylko lingwistycznej w zakresie danego języka obcego, ale również specjalistycznej. Fachowa terminologia, rozumienie rozmaitych mechanizmów działania danej branży ? wszystko to jest wymagane w przypadku wykonywania tłumaczeń podręczników, instrukcji itp. ponadto, najlepiej jest, gdy tłumacz wykazuje się dodatkowo dużymi umiejętnościami praktycznymi. Wszystko to ma niezwykle pozytywny wpływ na jakość wykonywanych usług translatorskich. By to osiągnąć, tłumacz powinien wykazywać się wszystkimi wyżej opisanymi cechami oraz umiejętnościami. Warto dokładnie to sprawdzić, zanim rozpocznie się współpracę z tłumaczem wykonującym tłumaczenia techniczne. Chodzi bowiem o zlecenia treści bardzo istotnych pod kątem merytorycznym. A trzeba bowiem pamiętać, że liczy się jakość, a nie ilość. W związku z tym, tłumacz nie musi wykazywać się umiejętnościami związanymi z posługiwaniem się kilkoma różnymi językami obcymi. Ważniejsza od tego jest wiedza specjalistyczna w danym zakresie. Tylko wówczas efekty jego pracy będą naprawdę zadowalające.